::คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา::
 
               
               
 
 
 

 
 
+ ขยายปฏิทินกิจกรรม คลิก!!
 
 
กลับสู่หน้าหลัก
 
กลับสู่หน้าหลัก
 
 
 
good hits
Counters for website : sci.bsru.ac.th
start count : 38291 (20-05-2014 unit 20-05-2015)
 
   
 
   
 
คณะกรรมการอำนวยการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

   
 
รองศาสตราจารย์ ดร.บุญมี กวินเสกสรรค์
 
 
ประธาน
 
 
 
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เธียร ธีระวรวงศ์
รองประธาน
 
     
ผศ.ดร.เกษม ตริตระการ
กรรมการ
รศ.ดร.ปฏิวิทย์ ลอยพิมาย
กรรมการ
ผศ.จรัญ ประจันบาล
กรรมการ
     
ผศ.ดร.ญาณิศา ตันติปาลกุล
กรรมการ
อาจารย์ ดร.เกษม คงนิรันดรสุข
กรรมการ
อาจารย์เด่นชัย พันธุ์เกตุ
กรรมการ
     
อาจารย์ ดร.รัชนู เมยดง
กรรมการ
อาจารย์ ดร.รัตน์สุภา ธรรมาภรณ์
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฏฐ์ธมน หีบจันทร์กรี
กรรมการ
     
   
นางศศิ สุวรรณวาล
เลขานุการ