รายงานการประชุม

รายงานการประชุมและงบประมาณ คณะกรรมการบริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2561
 
 ครั้งที่ 1 / 2561 (วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561)
 ครั้งที่ 2 / 2561( วันที่ 19 ธันวาคม 2561)
รายงานการประชุมและงบประมาณ คณะกรรมการบริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2562
 
 ครั้งที่ 1 / 2562 (วันที่ 23 มกราคม 2562)
 ครั้งที่ 2 / 2562 (วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562)
 ครั้งที่ 3 / 2562 (วันที่ 3 เมษายน 2562) 
 ครั้งที่ 4 / 2562 (วันที่ 1 พฤษภาคม 2562) 
 ครั้งที่ 5 / 2562 (วันที่ 13 มิถุนายน 2562) 
 ครั้งที่ 6 / 2562 (วันที่ 26 กรกฎาคม 2562) 

 158 total views,  1 views today