สาขาวิชาสมุนไพรและกัญชาศาสตร์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับ วิสาหกิจชุมชนผลไม้อบแห้ง บ้านท่าเสา

วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

สาขาวิชาสมุนไพรและกัญชาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับ วิสาหกิจชุมชนผลไม้อบแห้ง บ้านท่าเสา โดยมีผู้ร่วมลงนามได้แก่

  • รศ.ดร.บุญมี กวินเสกสรรค์ คณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • รศ.ดร.ปฏิวิทย์ ลอยภิมาย รองคณบดีฝ่ายแผนและบริหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • ผศ.ดร.นฤวรรณ ภัทรพงศ์ดิลก ประธานสาขาวิชาสมุนไพรและกัญชาศาสตร์
  • นายสมเกียรติ ปราการสมุทร ประธานวิสาหกิจชุมชนผลไม้อบแห้ง บ้านท่าเสา
  • นางจันทนา ปราการสมุทร เหรัญญิกวิสาหกิจชุมชนผลไม้อบแห้ง บ้านท่าเสา
  • นางสาวสมศรี จินตานนท์ กรรมการวิสาหกิจชุมชนผลไม้อบแห้ง บ้านท่าเสา


รายละเอียดเพิ่มเติม :
https://link.bsru.ac.th/n75


ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น