หลักสูตรเทคโนโลยีอัจฉริยะ จัดกิจกรรมบริการวิชาการฯ ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการเครื่องมือแพทย์ในโรงพยาบาลด้วย ระบบสารสนเทศ WepMEt รุ่นที่ 1

หลักสูตรเทคโนโลยีอัจฉริยะ จัดกิจกรรมบริการวิชาการฯ ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการเครื่องมือแพทย์ในโรงพยาบาลด้วย ระบบสารสนเทศ WepMEt รุ่นที่ 1 พิธีเปิดช่วงเวลา 8.30น. โดย ท่านคณบดี รศ.ดร.บุญมี กวินเสกสรรค์ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม ร่วมด้วยกับคณาจารย์ในหลักสูตรเทคโนโลยีอัจฉริยะทุกท่าน
และตัวแทนจากบุคลากรทางการแพทย์จาก โรงพยาบาลจำนวน 25 คนค่ะ ผู้เข้าร่วมโครงการ ฯ
ระหว่างวันที่ 25-26 เมษายน 2566
ณ ห้องประชุมชั้น 15 ตึก 6 ชั้น 15
รายละเอียดเพิ่มเติม : https://link.bsru.ac.th/mtb

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น