คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอแสดงความยินดีกับ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้รับรางวัลบทความดีเด่น (Outstanding Paper Award) การประชุมวิชาการระดับชาติสำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 3

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ขอแสดงความยินดีกับ

นางสาวฑิตยา พาเจริญ
นายวีระพล มีตา
ผศ.ศิริพร ทิพย์สิงห์
ผศ.ดร.รัชนู เมยดง
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์

ได้รับรางวัลบทความดีเด่น (Outstanding Paper Award)
เรื่อง ผลของแป้งดัดแปลงจากข้าวต่อการเจริญของ Lacticaseibacillus paracasei LF22B
สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ในการประชุมวิชาการระดับชาติสำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 3

รายละเอียดเพิ่มเติม : https://link.bsru.ac.th/mqs


 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น