คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอแสดงความยินดีกับ สาขาวิชาเทคโนโลยีอัจฉริยะ ได้รับ การแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ โปรแกรมระบบสารสนเทศสำหรับบริหารจัดการเครื่องมือแพทย์ในโรงพยาบาล WepMEt

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอแสดงความยินดีกับ

สาขาวิชาเทคโนโลยีอัจฉริยะ มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา
โดย รศ.ดร.ณัฐดนัย สิงห์คลีวรรณ และคณะ
ผศ.ดร.อมรรัตน์ คำบุญ
อ.ธีรวิทย์ อัศวศิลปกุล
ผศ.กัลยา ธนาสินธ์
อ.ประภากร จันทร์กำพู

ได้รับ การแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ โปรแกรมระบบสารสนเทศสำหรับบริหารจัดการเครื่องมือแพทย์ในโรงพยาบาล WepMEt
ออกให้ ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565

รายละเอียดเพิ่มเติม : https://link.bsru.ac.th/m7d


 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น