พิธีมอบโล่รางวัลและเกียรติบัตร นวัตกรรมการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนทางด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายใต้โครงการเพิ่มศักยภาพครูให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่สำหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (ปีที่ 3)

วันที่ 28 ตุลาคม 2565 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดำเนินโครงการพิธีมอบโล่รางวัลและเกียรติบัตร นวัตกรรมการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนทางด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายใต้โครงการเพิ่มศักยภาพครูให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่สำหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (ปีที่ 3) ที่ร่วมระหว่างสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

รายละเอียดเพิ่มเติม : https://link.bsru.ac.th/ipc


ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น