ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้ความอนุเคราะห์แก่โรงเรียนปากเกร็ดตรวจวิเคราะห์โครงสร้างเส้นใยบัวด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (SEM)

วันที่ 25 ตุลาคม 2565 ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้ความอนุเคราะห์แก่โรงเรียนปากเกร็ดตรวจวิเคราะห์โครงสร้างเส้นใยบัวด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (SEM) ในการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง แผ่นปิดแผลจากเส้นใยบัว โดยมีคุณครูที่ปรึกษาโครงงาน จำนวน 2 ท่าน และนักเรียน จำนวน 1 คน
—-
รายละเอียดเพิ่มเติม : https://link.bsru.ac.th/in3


ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น