หลักสูตรคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา บันทึกลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับ ทางโรงเรียนฤทธิณรงค์รอน กรุงเทพมหานคร

วันที่ 7 ตุลาคม 2565 ทางหลักสูตรคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้ทำบันทึกลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับ ทางโรงเรียนฤทธิณรงค์รอน กรุงเทพมหานคร ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยาศาสตร์ อาคาร 9 คณะวิทยาศาสตร์ ชั้น 2
—-
ตัวแทนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
นำโดย
ท่านคณบดีเป็นประธาน รศ.ดร.บุญมี กวินเสกสรรค์
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ผศ.ดร.เกษม ตริตระการ
รองคณบดีฝ่าบแผน รศ.ดร.ปฏิวิทย์ ลอยพิมาย
ร่วมด้วยกับประธานสาขาวิชา ผศ.ดร.ธนภัทร เตชาภิรมณ์
และคณาจารย์ในหลักสูตรคณิตศาสตร์ทุกท่าน
ตัวแทนผู้ลงนามจาก รร.ฤทธิณรงค์รอน
นำโดย
นางสาวแสนดี ว่องวุฒิ รองผู้อำนวยการ รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนฤทธิณรงค์รอน
นางสาวจุฬาสวรรค์ รุ่งเรือง หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน
ทางหลักสูตรคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ฯ
ขอกราบขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูง มาณ โอกาสนี้ครับ
—-
รายละเอียดเพิ่มเติม : https://link.bsru.ac.th/i5o

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น