หลักสูตรเทคโนโลยีอัจฉริยะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้ทำบันทึกลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับ ทางโรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์

14 กันยายน 2565 ทางหลักสูตรเทคโนโลยีอัจฉริยะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้ทำบันทึกลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับ ทางโรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ กรุงเทพมหานคร ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยาศาสตร์ อาคาร 9 คณะวิทยาศาสตร์ ชั้น 2

ตัวแทนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
นำโดย
🤴ท่านคณบดีเป็นประธาน รศ.ดร.บุญมี กวินเสกสรร
🤴รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ผศ.ดร.เกษม ตริตระการ
🤴รองคณบดีฝ่าบแผน รศ.ดร.ปฏิวิทย์ ลอยพิมาย
👩‍🔧ร่วมด้วยกับประธานสาขาวิชา ผศ.กัลยา ธนาสินธ์
👩‍🔧หัวหน้าภาคคอมพิวเตอร์ ผศ.รัตนสุดา สุภดนัยสร
และคณาจารย์ในหลักสูตรเทคโนโลยีอัจฉริยะทุกท่าน
ตัวแทนผู้ลงนามจาก รร.สตรีวัดอัปสรสวรรค์
นำโดย
🤴ท่านสิทธิศักดิ์ แก้วสอนทะเล ผู้อำนวยการโรงเรียน
🤴ท่าน ดร.ปรตี ประทุมสุวรรณ์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ
👸ครูชญานิศ ทองมาก หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
🤴ครูปรัชญา จิตร์ระเบียบ รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
👸นางสาวมินท์ธิตา สดมุ้ย เลขาผู้อำนวยการ
ทางหลักสูตรเทคโนโลยีอัจฉริยะ คณะวิทยาศาสตร์ฯ
ขอกราบขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูง มาณ โอกาสนี้ค่ะ 🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙇‍♀️🙇‍♀️🙇‍♀️🙇‍♀️
รายละเอียดเพิ่มเติม : https://link.bsru.ac.th/hd5


ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น