สาขาชีววิทยา ค.บ. นำนักศึกษาเข้าร่วมการประชุม “Global South-South Development Expo 2022 (GSSD Expo 2022)” ครั้งที่ 11

วันที่ 12 และ 14 กันยายน 2565 สาขาชีววิทยา ค.บ. โดย ผศ.ดร.หทัยรัก ตุงคะเสน ได้นำนักศึกษาเข้าร่วมการประชุม “Global South-South Development Expo 2022 (GSSD Expo 2022)” ครั้งที่ 11 ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ (United Nations) ซึ่งเป็นการประชุมระดับนานาชาติ จัดโดยกระทรวงการต่างประเทศ ร่วมกับคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งเอเชียและแปซิฟิก และสำนักงานสหประชาชาติเพื่อความร่วมมือใต้-ใต้
ภายใต้หัวข้อ “Advancing South-South and Triangular Cooperation for Sustainable COVID-19 Recovery : Toward a Smart and Resilient Future” เป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลต่างๆ หลังจากโลกเกิดการระบาดของโรค COVID-19 เพื่อให้เกิดการฟื้นตัวและมีเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals – SDGs) และสามารถรับมือกับความเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน ซึ่งนักศึกษาได้เรียนรู้และรับฟังข้อมูลที่มีการแปลภาษาในหลากหลายภาษา ได้รับความรู้และเรียนรู้หลักเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งความร่วมมือในการใช้ทรัพยากรและผลการทบจาก Covid-19 ระดับนานาชาติ เพื่อเป็นพื้นฐานในการศึกษาผลจากการเปลี่ยนแปลงของโลกและนำความรู้ที่ได้มาใช้ในการศึกษา ซึ่งนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนหรือถ่ายทอดสู่นักเรียนในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพต่อไป นอกจากนี้ยังได้ศึกษากระบวนการในการจัดการประชุมหรือสัมมนาทางวิชาการในระดับนานาชาติได้โดยตรงอีกด้วย

รายละเอียดเพิ่มเติม : https://link.bsru.ac.th/hbr


ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น