ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ให้กับโรงเรียนวัดสุทธิวราราม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

วันที่ 11 กันยายน 2565 ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการบริการวิชาการอบรมเชิงปฏิบัติการฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ (ค่ายวิทยาศาสตร์) ในกิจกรรมการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช ให้แก่โรงเรียนวัดสุทธิวราราม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 48 คน วิทยากรโดย รศ.ดร.บุญมี กวินเสกสรรค์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งจัด ณ อาคาร 9 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ทั้งนี้ นักเรียน ครู อาจารย์ บุคลากรทั้งหมดได้ทำการตรวจ ATK เรียบร้อยแล้ว

รายละเอียดเพิ่มเติม : https://link.bsru.ac.th/hb8

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น