ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ให้กับโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 จำนวน 178 คน

วันที่ 10 กันยายน 2565 ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการบริการวิชาการอบรมเชิงปฏิบัติการฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ (ค่ายวิทยาศาสตร์) ในกิจกรรมตะลุยโลกจุลินทรีย์ การสกัดดีเอนเอจากเซลล์สัตว์ การศึกษากายวิภาคของหัวใจ จิ้มจุ่มดูคุณภาพน้ำ การหล่อทำพวงกุญแจด้วยวัสดุพอลิเมอร์ และมหัศจรรย์รุ้งหลากสี ให้แก่โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 59 คน มัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 62 คน และมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 57 คน โดยมี รศ.ดร.บุญมี กวินเสกสรรค์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน วิทยากรโดย คณาจารย์จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งจัด ณ อาคาร 9 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ทั้งนี้ นักเรียน ครู อาจารย์ บุคลากรทั้งหมดได้ทำการตรวจ ATK เรียบร้อยแล้ว

รายละเอียดเพิ่มเติม : https://link.bsru.ac.th/hb6


ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น