ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ให้กับโรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 2 3 และ 5 จำนวน 105 คน

เมื่อวันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2565 ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการบริการวิชาการอบรมเชิงปฏิบัติการฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ (ค่ายวิทยาศาสตร์) ในกิจกรรมการหล่อทำพวงกุญแจด้วยวัสดุพอลิเมอร์ กิจกรรมมหัศจรรย์ทรานซิสเตอร์ กิจกรรม LED น่ารู้ กิจกรรมสองล้อพาเพลิน กิจกรรมท่อน้ำสร้างปัญหา กิจกรรมเถ้าแก่น้อย และกิจกรรมเทคนิคการใช้เครื่องทำแห้งแบบเยือกแข็ง (Freeze Dryer) ให้แก่โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 2 3 และ 5 จำนวน 105 คน พร้อมด้วยคุณครู จำนวน 7 ท่าน โดยมี รศ.ดร.บุญมี กวินเสกสรรค์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน วิทยากรโดย คณาจารย์จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งจัด ณ อาคาร 9 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ทั้งนี้ นักเรียน ครู อาจารย์ บุคลากรทั้งหมดได้ทำการตรวจ ATK เรียบร้อยแล้ว
—-
รายละเอียดเพิ่มเติม : https://link.bsru.ac.th/g6h


ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น