หน่วยส่งเสริมงานวิจัยและนวัตกรรมเข้าสู่เชิงพาณิชย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมที่ 4 การประชาสัมพันธ์ สินค้าผลิตภัณฑ์ บริการของชุมชน และการทำการตลาดผ่านสื่อดิจิทัล ภายใต้โครงการยกระดับและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วยคลินิกเทคโนโลยี (เคลื่อนที่)

วันที่ 13-14 สิงหาคม 2565 หน่วยส่งเสริมงานวิจัยและนวัตกรรมเข้าสู่เชิงพาณิชย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมที่ 4 การประชาสัมพันธ์ สินค้าผลิตภัณฑ์ บริการของชุมชน และการทำการตลาดผ่านสื่อดิจิทัล ภายใต้โครงการยกระดับและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วยคลินิกเทคโนโลยี (เคลื่อนที่) นำไปสู่การสร้างอาชีพเพื่อสร้างรายได้ให้ครัวเรือน ณ อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

โดยมีวิทยากรคณาจารย์และนักศึกษาจากคณะวิทยาการจัดการและคณะวิทยาศาสตร์ฯ อบรมเชิงปฏิบัติการการประชาสัมพันธ์ สินค้าผลิตภัณฑ์ บริการของชุมชน และการทำการตลาดผ่านสื่อดิจิทัล และการใช้งาน“เครื่องร่อนขี้เลื่อยอัจฉริยะ” พร้อมส่งมอบ ผลิตภัณฑ์และเครื่องร่อนขี้เลื่อยอัจฉริยะที่พัฒนาขึ้นให้แก่ชุมชนเพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป
—-
รายละเอียดเพิ่มเติม : https://link.bsru.ac.th/gfo


ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น