สาขาวิชาจุลชีววิทยา/สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ จัดโครงการเสริมทักษะการเรียนรู้และศึกษาความหลากหลายของเห็ดราในธรรมชาติ ณ อุทยานวังตะไคร้ จังหวัดนครนายก

7 สิงหาคม 2565 สาขาวิชาจุลชีววิทยา/สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ จัดโครงการเสริมทักษะการเรียนรู้และศึกษาความหลากหลายของเห็ดราในธรรมชาติ ณ อุทยานวังตะไคร้ จังหวัดนครนายก


ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น