สาขาชีววิทยา (ค.บ.) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มบส. ร่วมกับโรงเรียนราชวินิต มัธยม ลงนามทำข้อตกลงทางวิชาการ (MoU)

วันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน 2565 รศ.ดร.บุญมี กวินเสกสรรค์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ร่วมกับ คณาจารย์สาขาวิชาชีววิทยา (ค.บ.) ลงนามทำข้อตกลงทางวิชาการ (MoU) ร่วมกับโรงเรียนราชวินิต มัธยม นำโดย ดร.เทพฤทธิ์ ยอดใส ผู้อำนวยการโรงเรียนราชวินิต มัธยม เป็นผู้ร่วมลงนามความร่วมมือ เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านวิชาการ และพัฒนาทักษะและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ผ่านการทดลองทางชีววิทยาให้แก่ นักเรียน โรงเรียนราชวินิต มัธยม ซึ่งมีกิจกรรมความร่วมมือ ดังนี้
1. การจัดกิจกรรมเสริมทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียนผ่านค่ายวิทยาศาสตร์ “พี่สอนน้องทดลองวิทย์” เช่น การสังเคราะห์แสงของพืช / ลมหายใจเปลี่ยนสีน้ำ / ไตเตรทอย่างง่าย
2. กิจกรรมด้านส่งเสริมศักยภาพทางวิทยาศาสตร์ เช่น การใช้กล้องจุลทรรศน์ผ่านกิจกรรม “โลกใต้กล้องจุลทรรศน์”/ การแบ่งเซลล์แบบ Meiosis หรือ Mitosis
นอกจากนี้ยังเป็นที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์เพื่อเข้าประกวดในระดับต่างๆ เช่น Science show การจัดนิทรรศการวันวิทยาศาสตร์ วันวิชาการของโรงเรียน เป็นต้น
ทั้งนี้ ได้แนะแนวและประชาสัมพันธ์การเรียนต่อในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาอีกด้วย
——
ภาพ/ข่าวโดย : เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ สาขาชีววิทยา (ค.บ.)
——
ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : https://link.bsru.ac.th/emf

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น