การประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพบุคลากรและทบทวนแผนยุทธศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระหว่างวันที่ 23 -25 พ.ค. 2565

วันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม 2565 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพบุคลากรและทบทวนแผนยุทธศาสตร์ นำโดย รศ.ดร.บุญมี กวินเสกสรรค์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในรูปแบบ Onsite ณ ห้องประชุม ชั้น 10 อาคาร 9 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ Online ผ่านระบบ Zoom
—-
รายละเอียดเพิ่มเติม : https://link.bsru.ac.th/e18


 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น