ประกาศรายชื่อ สำหรับผู้ที่มีสำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2564

สำหรับผู้ที่มีรายชื่อสำเร็จการศึกษา โปรดตรวจสอบ คำนำหน้า ชื่อ – นามสกุล ในระบบให้ถูกต้อง หากผิดให้มาดำเนินการแก้ไข โดยติดต่อยื่นคำร้องพร้อมแนบเอกสารที่เกี่ยวข้อง ที่เคาน์เตอร์งานทะเบียน อาคาร 5 ชั้น 1
————————————————
สิ่งที่ต้องเตรียมเพื่อยื่นเอกสาร บส.9
1. บัตรนักศึกษา หรือบัตรประชาชน หรือบัตรอื่น ๆ ที่ออกโดยหน่วยงานราชการ
2. ค่าธรรมเนียมสำหรับขึ้นทะเบียนบัณฑิต จำนวน 1,000 บาท
3. ซองจดหมายติดแสตมป์ เขียนชื่อนามสกุล จ่าหน้าซองถึงตัวเอง หรือสามารถติดต่อได้ที่เคาน์เตอร์งานทะเบียน
4. จดเลขลำดับที่ในไฟล์รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา เพื่อกรอกข้อมูลใน บส.9
————————————————-
** ผู้สำเร็จการศึกษาจะได้รับใบรับรองคุณวุฒิและรายงานผลการศึกษาฉบับภาษาไทยในวันที่ยื่นเอกสาร บส.9 **
—– ตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ——

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น