สาขาวิชาชีววิทยา หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับ โรงเรียนมหรรณพาราม

สาขาวิชาชีววิทยา หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับ โรงเรียนมหรรณพาราม
——
วันพุธที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 รศ.ดร.บุญมี กวินเสกสรรค์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ คณาจารย์สาขาวิชาชีววิทยา (ค.บ.) ลงนามทำข้อตกลงทางวิชาการ (mou) ร่วมกับโรงเรียนมหรรณพาราม โดย ว่าที่ร้อยตรี เฉลิมรัฐ ติ่งอ่วม ผู้อำนวยการโรงเรียนมหรรณพาราม เป็นผู้ร่วมลงนามความร่วมมือ
——
รายละเอียดเพิ่มเติม : https://link.bsru.ac.th/bgl

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น