ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ประเภทบริการวิชาการ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบที่ 1 ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2565 (TCAS65)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ประเภทบริการวิชาการ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบที่ 1 ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2565 (TCAS65)

——

ให้ผู้ผ่านการคัดเลือก ดำเนินการ ดังนี้ 

– บันทึกข้อมูลรายงานตัว ที่เว็บไซต์ : http://admission.bsru.ac.th   

– ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2565

   ผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส หรือธนาคารไทยพาณิชย์ ทุกสาขาทั่วประเทศ (ไม่ต้องเดินทางมามหาวิทยาลัย)

– ตรวจสอบรหัสนักศึกษา หลังจากวันที่ชำระแล้ว 3 วันทำการ (ไม่นับรวมวันหยุดราชการ)          

   ที่เว็บไซต์ : https://link.bsru.ac.th/studentstatus

– ลงทะเบียนใช้งานระบบยืนยันสิทธิ์ ที่เว็บไซต์ : https://student.mytcas.com 

– ยืนยันสิทธิ์ ที่เว็บไซต์ : https://student.mytcas.com วันที่ 7 – 8 กุมภาพันธ์ 2565

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น