วันที่ 24 ธันวาคม 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมงานกีฬาสานสัมพันธ์สร้างความสามัคคีบุคลากร

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา


วันที่ 24 ธันวาคม 2564 รศ.ดร.บุญมี กวินเสกสรรค์ คณบดี คณาจารย์และบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมงานกีฬาสานสัมพันธ์สร้างความสามัคคีบุคลากร

Facebook คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มบส. : https://www.facebook.com/BSRU.science

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น