นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาเคมี เข้ารับทุนการศึกษาพร้อมใบประกาศเกียรติคุณ โดย มูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (มสวท) ทุนเยาวชนคุณภาพแห่งปี 2021 (Quality Youths Scholoarship of The Year 2021)

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา


นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาเคมี เข้ารับทุนการศึกษาพร้อมใบประกาศเกียรติคุณ โดย มูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (มสวท) ทุนเยาวชนคุณภาพแห่งปี 2021 (Quality Youths Scholoarship of The Year 2021)

วันพฤหัสบดีที่ 9 ธันวาคม 2564 นายปฎิภาณ ใจอดทน นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้ารับทุนการศึกษาพร้อมใบประกาศเกียรติคุณ จากมูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (มสวท) ทุนเยาวชนคุณภาพแห่งปี 2021 (Quality Youths Scholoarship of The Year 2021) โดย ดร.ประสิทธิ์ ทีฆพุฒิ ประธานมูลนิธิ เป็นผู้มอบทุนการศึกษาและใบประกาศเกียรติคุณ ให้แก่ นักศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น หลักสี่ กรุงเทพฯ ทั้งนี้มีผู้ผ่านการพิจารณา จำนวน 19 ทุน จากมหาวิทยาลัย 134 แห่งทั่วประเทศ

ภาพ/ข่าวโดย : เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

#BSRURecentnews นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาเคมี เข้ารับทุนการศึกษาพร้อมใบประกาศเกียรติคุณ โดย มูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (มสวท) “ทุนเยาวชนคุณภาพแห่งปี 2021” (Quality Youths Scholoarship of The Year 2021) #BSRUNews

#สาขาวิชาเคมี
#คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
#มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
#SCIENCEANDTECHNOLOGY #BSRU
#BANSOMDEJCHAOPRAYARAJABHATUNIVERSITY

รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : https://link.bsru.ac.th/9he

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น