วันที่ 25 – 26 มีนาคม 2564 จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ วิธีวิทยาการวิจัยเชิงนวัตกรรมเพื่อชุมชนและสังคม ภายใต้โครงการการพัฒนาศักยภาพงานวิชาการ เทคโนโลยี งานวิจัยและนวัตกรรมสู่ความยั่งยืน ครั้งที่ 3

ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ วิธีวิทยาการวิจัยเชิงนวัตกรรมเพื่อชุมชนและสังคม ภายใต้โครงการการพัฒนาศักยภาพงานวิชาการ เทคโนโลยี งานวิจัยและนวัตกรรมสู่ความยั่งยืน ครั้งที่ 3
—-
วันที่ 25 – 26 มีนาคม 2564
เวลา 08.30 – 16.30 น.
ณ อาคาร 9 ชั้น 10
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ดาวน์โหลดกำหนดการได้ที่ :
https://link.bsru.ac.th/bn

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น