สาขาวิชาจุลชีววิทยา นำนักศึกษาชั้นปีที่ 3 เข้าศึกษาดูงานการเก็บรักษาเชื้อจุลินทรีย์ ณ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีแห่งชาติ

สาขาวิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโยลี

—–
นำนักศึกษาชั้นปีที่ 3 เข้าศึกษาดูงานการเก็บรักษาเชื้อจุลินทรีย์ ณ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีแห่งชาติิ
—–
สาขาวิชาจุลชีววิทยา นำโดย อ.ดร.รุ่งลักษณ์ แก้ววิเชียร นำนักศึกษาชั้นปีที่ 3 เข้าศึกษาดูงานการเก็บรักษาเชื้อจุลินทรีย์ ณ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีแห่งชาติ เพื่อเป็นการเสริมทักษะทางวิชาการให้กับนักศึกษา วันที่ 4 ธันวาคม 2561ขอบคุณภาพประกอบจาก Facebook สาขาวิชาจุลชีววิทยา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น