ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ นำนักศึกษาเข้าศึกษาดูงานนอกสถานที่ ณ กองพยาธิวิทยา โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า

ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

—–
พานศ.เข้าศึกษานอกสถานที่ ณ กองพยาธิวิทยา โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
—–
วันจันทร์ที่ 3 ธันวาคม 2561 นำโดย ผศ.ดร.โชติช่วง พนโสภณกุล หัวหน้าภาควิชา และ อ.ดร.ปิยะ วงศ์ญานิน ประธานสาขาวิชา เทคนิคการแพทย์ ได้นำนิสิตชั้นปีที่ 3-4ในรายวิชาเครื่องมือวิทยาศาสตร์ จำนวน 34 คน เข้าศึกษานอกสถานที่ ณ กองพยาธิวิทยา โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า โดยศึกษาเครื่องมือวิทยาศาสตร์ และขั้นตอนในการบริหารห้องปฏิบัติการ ในกลุ่มงานจุลชีววิทยา, กลุ่มเคมีคลินิค, กลุ่มงานธนาคารเลือดและโลหิตวิทยา

 ขอบคุณภาพประกอบจาก Facebook ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น