วันที่ 26 และ 28 พฤษภาคม 2567 โครงการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น : การพัฒนานวัตกรรมจากสมุนไพรไทยที่ได้จาก อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

วันที่ 26 และ 28 พฤษภาคม 2567
โครงการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น : การพัฒนานวัตกรรมจากสมุนไพรไทยที่ได้จาก อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ภายใต้การขับเคลื่อนของหน่วยส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมเข้าสู่เชิงพาณิชย์
กิจกรรมที่ 2 การทำสปาและนวดเพื่อสุขภาพด้วยสมุนไพร ณ ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี ตำบลสระยายโสม อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

รายละเอียดเพิ่มเติม :
https://link.bsru.ac.th/10st


ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น