วันที่ 27 พฤษภาคม 2567 โครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนยั่งยืนสู่แพลตฟอร์มออนไลน์: การพัฒนาและยกระดับผลผลิตทางการเกษตร และการแปรรูปผลิตภัณฑ์เพื่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวิถีเกษตรปลอดภัย กิจกรรมที่ 3 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้กับชุมชน ครั้งที่ 2 ณ วิสาหกิจชุมชนโสมจันทร์ ตำบลสระยายโสม อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

วันที่ 27 พฤษภาคม 2567
โครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนยั่งยืนสู่แพลตฟอร์มออนไลน์: การพัฒนาและยกระดับผลผลิตทางการเกษตร และการแปรรูปผลิตภัณฑ์เพื่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวิถีเกษตรปลอดภัย กิจกรรมที่ 3 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้กับชุมชน ครั้งที่ 2 ณ วิสาหกิจชุมชนโสมจันทร์ ตำบลสระยายโสม อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยพัฒนาผลิตภัณฑ์จากกล้วยกวน และแนวทางการขอขึ้นทะเบียน อย.ผลิตภัณฑ์
โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ จากสาขาเทคโนโลยีอาหาร และเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

รายละเอียดเพิ่มเติม :
http://link.bsru.ac.th/10oq


ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น