วันที่ 20-21 พฤษภาคม 2567 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนยั่งยืนสู่แพลตฟอร์มออนไลน์ : การยกระดับและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วยคลินิกเทคโนโลยี(เคลื่อนที่)เพื่อนำไปสู่การสร้างเศรษฐกิจและรายได้ให้กับชุมชน ณ อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

วันที่ 20-21 พฤษภาคม 2567
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนยั่งยืนสู่แพลตฟอร์มออนไลน์ : การยกระดับและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วยคลินิกเทคโนโลยี(เคลื่อนที่)เพื่อนำไปสู่การสร้างเศรษฐกิจและรายได้ให้กับชุมชน ณ อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
.
โดยมีวิทยากรคณาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร และสาขาเทคโนโลยีอัจฉริยะ ร่วมลงพื้นที่เพื่อจัดกิจกรรมที่ 3 การถ่ายทอดเทคโนโลยีเคลื่อนที่ให้กับชุมชน ณ อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

รายละเอียดเพิ่มเติม :
https://link.bsru.ac.th/10l1


ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น