หลักสูตรเทคโนโลยีอัจฉริยะ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมบริการวิชาการ ด้านเทคโนโลยีอัจฉริยะ ในโครงการงบแผนยุทธศาสตร์ กิจกรรม การประยุกต์ใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ และระบบเซ็นเซอร์อัจฉริยะ ด้วย IoT

วันที่ 24 พฤษภาคม 2566

หลักสูตรเทคโนโลยีอัจฉริยะ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมบริการวิชาการ ด้านเทคโนโลยีอัจฉริยะ ในโครงการงบแผนยุทธศาสตร์ กิจกรรม การประยุกต์ใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ และระบบเซ็นเซอร์อัจฉริยะ ด้วย IoT
ณ ห้อง 9101 ตึก 9 ชั้น 10
—-
ประธานในพิธีเปิด โดย หัวหน้าภาควิชา คอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผศ.รัตนสุดา สุภดนัยสร
กล่าวรายงาน โดย ผศ.กัลยา ธนาสินธ์
ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีอัจฉริยะ
ร่วมด้วยกับคณาจารย์ในหลักสูตรเทคโนโลยีอัจฉริยะทุกท่าน
และผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 50 คน
—-
กำหนดการ
08.30น. ลงทะเบียนพร้อมกัน
ณ ห้องประชุมชั้น 9 ตึก 9 ห้อง 9010 ค่ะ
8.45 น. พิธีเปิดกิจกรรม
9.00 น.-16.30น. เริ่มกิจกรรม การประยุกต์ใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ และระบบเซนเซอร์อัจฉริยะ ด้วย IOT
—-
รายละเอียดเพิ่มเติม :
https://link.bsru.ac.th/n9l


ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น