หลักสูตรเทคโนโลยีอัจฉริยะ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมบริการวิชาการ ด้านเทคโนโลยีอัจฉริยะ ในโครงการงบแผนยุทธศาสตร์ กิจกรรม อบรมการสร้างหุ่นยนต์ bit car

วันที่ 23 พฤษภาคม 2566

หลักสูตรเทคโนโลยีอัจฉริยะ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมบริการวิชาการ ด้านเทคโนโลยีอัจฉริยะ ในโครงการงบแผนยุทธศาสตร์ กิจกรรม อบรมการสร้างหุ่นยนต์ bit car
ณ ห้อง 9020 ตึก 9 ชั้น 10 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาในพิธีเปิดช่วงเวลา 8.45 น. ประธานในพิธีเปิด
โดย ท่านรองคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผศ.จรัญ ประจันบาล
กล่าวรายงาน โดย ผศ.กัลยา ธนาสินธ์
ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีอัจฉริยะ ร่วมด้วยกับคณาจารย์ในหลักสูตรเทคโนโลยีอัจฉริยะทุกท่าน และผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 50 คน
**************
กำหนดการ
08.30น. ลงทะเบียนพร้อมกัน ณ ห้องประชุมชั้น 9 ตึก 9 ห้อง 9010 ค่ะ
8.45 น. พิธีเปิด
9.00 น.-16.30น. เริ่มกิจกรรม สิ่งประดิษฐ์ บิทคาร์
ขอขอบพระคุณค่ะ 🙏🥰
—-
รายละเอียดเพิ่มเติม :
https://link.bsru.ac.th/n8n


ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น