วันที่ 20-21 พฤษภาคม 2567 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนยั่งยืนสู่แพลตฟอร์มออนไลน์ : การยกระดับและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วยคลินิกเทคโนโลยี(เคลื่อนที่)เพื่อนำไปสู่การสร้างเศรษฐกิจและรายได้ให้กับชุมชน ณ อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

วันที่ 20-21 พฤษภาคม 256

Read more

วันที่ 17 พฤษภาคม 2567 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนยั่งยืนสู่แพลตฟอร์มออนไลน์ : การพัฒนาและยกระดับผลผลิตทางการเกษตร และการแปรรูปผลิตภัณฑ์เพื่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวิถีเกษตรปลอดภัย จังหวัดสุพรรณบุรี

วันที่ 17 พฤษภาคม 2567 ค

Read more

วันที่ 7-10 พฤษภาคม 2567 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ รายงานผลการดำเนินงานและจัดทำแผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

วันที่ 7-10 พฤษภาคม 2567

Read more

วันที่ 20 – 28 เมษายน 2567 รศ. ดร. บุญมี กวินเสกสรรค์ คณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มบส. นำผู้ที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมใน “โครงการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศเพื่อนบ้าน (ครั้งที่ 7)” เพื่อศึกษาเรียนรู้ ณ Hue University of Science ณ เมืองเว้ ประเทศเวียดนาม

วันที่ 20 – 28 เมษ

Read more

วันที่ 27 – 28 เมษายน 2567 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยาร่วมออกบูธ Dek-D’s TCAS Fair งานแฟร์ทุกตัวช่วย TCAS ณ ไบเทคบางนา

วันที่ 27 – 28 เมษ

Read more

วันที่ 27 เมษายน 2567 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณบดี ผู้ทรงคุณวุฒิ ทีมอาจารย์และนักศึกษา ร่วมพิธีปิด “Student Exchange Program” ภายใต้ “โครงการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศเพื่อนบ้าน (ครั้งที่ 7)” ณ Hue University of Science เมืองเว้ ประเทศเวียดนาม

วันที่ 27 เมษายน 2567 รศ

Read more

วันที่ 26 เมษายน 2567 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรียนรู้เทคโนโลยีการทำอาหารและผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่ ด้วยการศึกษาวัฒนธรรมของ หมู่บ้านโบราณเฟือกติ๊ก (Phuoc tich) และหมู่บ้านหัตถกรรมถักไม้ไผ่เบาลา (Bao La bamboo knitting craft village) ณ เมืองเว้ ประเทศเวียดนาม

วันที่ 26 เมษายน 2567 รศ

Read more

วันที่ 25 เมษายน 2567 รศ. ดร. บุญมี กวินเสกสรรค์ คณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำอาจารย์และนักศึกษาทำกิจกรรมในแหล่งเรียนรู้หลากหลายด้าน ทั้งภูเขา แม่น้ำหอม (Vong Canh Hill) โบสถ์ ป่าสน (Thien An Hill) ป่าโกงกาง (Mangrove forest) และชายหาดทวนอัน (Thuan An beach) นอกจากนี้อาจารย์ที่เวียดนามได้เลี้ยงมื้อเย็นเป็นอาหารทะเลและขนมประจำท้องถื่นด้วย

วันที่ 25 เมษายน 2567 รศ

Read more

วันที่ 24 เมษายน 2567 รศ. ดร. บุญมี กวินเสกสรรค์ คณบดีและอาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันในงาน “National Architecture Student Festival – HUSC 2024” ณ Hue University of Science มีผู้เข้าแข่งขันอีก 28 มหาวิทยาลัย ทั้งประเทศไทย เวียดนามและญี่ปุ่น

วันที่ 24 เมษายน 2567 รศ

Read more

วันที่ 23 เมษายน 2567 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดย รศ. ดร. บุญมี กวินเสกสรรค์ คณบดี และทีมอาจารย์ นำนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันในงาน “National Architecture Student Festival – HUSC 2024” ณ Hue University of Science เมืองเว้ ประเทศเวียดนาม

วันที่ 23 เมษายน 2567 คณ

Read more