แพทย์แผนไทย ใส่ใจสุขภาพ ร่วมยับยั้งการแพร่ระบาดของ COVID-19 virus
นักศึกษาสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย ร่วมกันผลิตเจลแอลกฮอล์ล้างมือ ส่งให้มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
#อาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย
—-
ภาพ/ข่าวโดย : https://www.facebook.com/bsrunews
และ FB ช่อชงโคคลินิกการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
Link :
06 / 03 / 63