เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563
สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563
----
#สแกนQRcordอ่านรายละเอียด
รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน (PORTFOLIO)
วันที่ 2 - 16 ธันวาคม 2562
วันสอบสัมภาษณ์ : วันเสาร์ที่ 25 มกราคม 2563
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก : วันพุธที่ 29 มกราคม 2563
ยืนยันสิทธิ์ : วันที่ 30 - 31 มกราคม 2563
สมัครเรียนออนไลน์ได้ที่ : http://admission.bsru.ac.th
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : โทร. 02-473-7000 ต่อ 1716,1998
Link : https://www.facebook.com/520074664863976/photos/a.520077721530337/1183467508524685/?type=3&theater
14 / 11 / 62