สาขาวิชา :
สังกัดหน่วยงาน / คณะฯ :
โทรศัพท์ :
โทรสาร :
อีเมลล์ :
Facebook Fanpage :
เว็บไซต์ :
ที่ตั้งสาขา :
แพทย์แผนไทย | Thai Traditional Medicine
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | Faclty of Science and Technology
02-473-7000 ต่อ 3003
02-472-5714
-
www.facebook.com/thaimedbsru
sci.bsru.ac.th/dept/ttm
อาคาร 24 ชั้น 10