ข่าวประชาสัมพันธ์
เชิญชวนเข้าร่วม มหกรรมเครือข่ายแพทย์แผนไทยและแพทย์พื้นบ้าน ระหว่างวันที่ 1 - 4 สิงหาคม 2560
13 / 07 / 60
ตัวอย่างแบบฟอร์มหนังสือราชการต่างๆ ** ปรับปรุงล่าสุด 8 มิ.ย. 2558 **
19 / 01 / 59
ประกาศ! จากคณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนไทย เรื่อง การรับรอง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เป็นสถาบันการศึกษาการแพทย์แผนไทย
18 / 01 / 59
ประกาศ แจ้งนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัยโดยระบบ Admission
18 / 01 / 59
 
ข่าวกิจกรรม
มหกรรมเครือข่ายแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้าน มหาวิทยาลัยราชภัฏ ครั้งที่ 4
สาขาวิชาแพทย์แผนไทย ร่วมกับเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ จัดงาน "มหกรรมเครือข่ายแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้าน มหาวิทยาลัยราชภัฏ ครั้งที่ 4” ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยยุค Thailand 4.0 ...
03 / 08 / 60
กิจกรรมรับน้องใหม่ ประจำปี 2560
กิจกรรมรับน้องใหม่ ประจำปี 2560 บรรยากาศเต็มไปด้วยความคึกคัก ของการรับน้องใหม่ จากรุ่นพี่ ให้ความสนิท สนุกสนานเป็นกันเอง ...
03 / 08 / 60
ภาพบรรยากาศภายในคลินิคแพทย์แผนไทย
รวบรวมภาพบรรยากาศภายในคลินิคแพทย์แผนไทยทั้งภายในและภายนอกสถานที่ ...
18 / 01 / 59
สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยได้เข้าร่วมพิธีไหว้ครูที่กองประกอบโรคศิลปะพร้อมทั้งจัดพิธีมอบเกียรติบัตร
เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2553 คณาจารย์ และนิสิตชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยได้เข้าร่วมพิธีไหว้ครูที่กองประกอบโรคศิลปะ ...
18 / 01 / 59
พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2553
เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2553 นิสิตสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยรุ่น 1 และ 2 ได้จัดพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2553 ...
18 / 01 / 59