ข่าวประชาสัมพันธ์
ตัวอย่างแบบฟอร์มหนังสือราชการต่างๆ ** ปรับปรุงล่าสุด 8 มิ.ย. 2558 **
19 / 01 / 59
ประกาศ! จากคณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนไทย เรื่อง การรับรอง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เป็นสถาบันการศึกษาการแพทย์แผนไทย
18 / 01 / 59
ประกาศ แจ้งนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัยโดยระบบ Admission
18 / 01 / 59
 
ข่าวกิจกรรม
ภาพบรรยากาศภายในคลินิคแพทย์แผนไทย
รวบรวมภาพบรรยากาศภายในคลินิคแพทย์แผนไทยทั้งภายในและภายนอกสถานที่ ...
18 / 01 / 59
สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยได้เข้าร่วมพิธีไหว้ครูที่กองประกอบโรคศิลปะพร้อมทั้งจัดพิธีมอบเกียรติบัตร
เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2553 คณาจารย์ และนิสิตชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยได้เข้าร่วมพิธีไหว้ครูที่กองประกอบโรคศิลปะ ...
18 / 01 / 59
พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2553
เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2553 นิสิตสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยรุ่น 1 และ 2 ได้จัดพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2553 ...
18 / 01 / 59
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การนวดไทยเพื่อสมดุลแห่งสุขภาพ
เมื่อวันที่ 12 มีนาคม - 8 เมษายน 2553 (เฉพาะวันอังคารถึงวันศุกร์ของทุกสัปดาห์) สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยได้จัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ...
18 / 01 / 59
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง พรรณพฤกษชาติพื้นบ้านประโยชน์แท้แก่มหาชนบนพื้นฐานความพอเพียง
เมื่อวันที่ 13 มีนาคม - 5 เมษายน 2553 สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง พรรณพฤกษชาติพื้นบ้านประโยชน์แท้แก่มหาชนบนพื้นฐานความพอเพียง ...
18 / 01 / 59