ข่าวประชาสัมพันธ์
ตัวอย่างแบบฟอร์มหนังสือราชการต่างๆ ** ปรับปรุงล่าสุด 8 มิ.ย. 2558 **
20 / 01 / 60
 
ข่าวกิจกรรม
รับสมัครสอบคัดเลือก เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 ภาคปกติ ประเภทรับตรง (รอบ 3)
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา รับสมัครสอบคัดเลือก เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 ภาคปกติ ประเภทรับตรง (รอบ 3)
18 / 05 / 60
ภาพกิจกรรม โครงการบริการวิชาการ สาขาวิชา วิศวกรรมเครื่องมือและแม่พิมพ์
โครงการบริการวิชาการการประยุกต์ใช้ความหลากหลายของเทคโนโลยีสู่ชุมชน” ภายใต้โครงการนำปราชญ์ศาสตร์แห่งวิทย์ ขับเคลื่อนสู่ชุมชนอย่างยั่งยืน
10 / 04 / 60
โครงการบริการวิชาการการประยุกต์ใช้ความหลากหลายของเทคโนโลยีสู่ชุมชน
“โครงการบริการวิชาการการประยุกต์ใช้ความหลากหลายของเทคโนโลยีสู่ชุมชน” ภายใต้โครงการนำปราชญ์ศาสตร์แห่งวิทย์ ขับเคลื่อนสู่ชุมชนอย่างยั่งยืน โดยกลุ่มอุตสาหกรรม ณ อาคารอเนกประสงค์ที่ว่าการอำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี ...
24 / 01 / 60