ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ข่าวกิจกรรม
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติและการนำเสนอ”
วันเสาร์ ที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2557 ณ อาคารสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
08 / 07 / 59
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน และการระงับอัคคีภัย”
วันพุธที่ 3 และวันพฤหัสที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2557 ณ ศูนย์ฝึกครูกู้ภัย อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี
08 / 07 / 59
ภาพกิจกรรม “โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ณ ประเทศเวียดนาม”
วันอังคารที่ 8 ถึงวันอาทิตย์ที่ 20 เมษายน พ. ศ. 2557 ณ เมืองเหว้ ประเทศเวียดนาม
08 / 07 / 59
ภาพกิจกรรม “โครงการจิตอาสา ร่วมใจพัฒนาพุทธสถาน”
วันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557
08 / 07 / 59
โครงการเสวนาเชิงปฏิบัติการ “โครงการแลกเปลี่ยน ความรู้ด้านอาชีวอนามัย และปลูกป่าอาสารักษ์โลก”
วันเสาร์ที่ 21 และวันอาทิตย์ที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2556 ณ บ้านคลองโคน ตำบลคลองโคน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม
08 / 07 / 59