[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50
  
  
 
  

Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]

  
ชื่อ

URL or Email


ใส่รหัสที่ท่านเห็นลงในช่องนี้
ข้อความ

Close
:) :D :(
:o :p ;)
:| x( :~
(Smilies)


e-Learning

   
 ข่าวประชาสัมพันธ์
[ 8 / ก.ย. / 2557 ] เปิดรับสมัครนิสิตรหัส 56 เข้าร่วมโครงการเพิ่มประสบการณ์ชีวิตสร้างมิตรภาพกับนิสิตประเทศเพื่อนบ้านฯ ( 5696 / 40 ) โดย Phatumporn
[ 8 / ก.ย. / 2557 ] กำหนดการงานสวดพระอภิธรรม รศ.ดร.สุพล วุฒิเสน ( 2628 / 86 ) โดย Phatumporn
[ 7 / ก.พ. / 2557 ] ประกาศรับสมัครสอบเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2557 ( 2805 / 26 ) โดย Phatumporn
[ 7 / ม.ค. / 2557 ] เชิญเข้าร่วมโครงการทัศนศึกษาในโครงการ Student Camp in Ayutthaya ( 3130 / 69 ) โดย Phatumporn
[ 7 / ม.ค. / 2557 ] ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง กำหนดชำระเงินบำรุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่นๆ ปีการศึกษา 2/2556 ( 2278 / 32 ) โดย Phatumporn
[ 26 / ก.ค. / 2556 ] สรุปผลข้อเสนอแนะสอบหัวข้อบัณฑิตนิพนธ์ สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ฯ (25/07/2013) ( 18317 / 78 ) โดย phatumporn
[ 26 / ก.ค. / 2556 ] ตารางเวลาการสอบบัณฑิตนิพนธ์ของนิสิตสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ฯ ครั้งที่ 1/2556 ( 14278 / 77 ) โดย phatumporn
[ 10 / ก.ค. / 2556 ] ประกาศสอบบัณฑิตนิพนธ์ของนิสิตสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ( 7762 / 77 ) โดย Phatumporn
[ 25 / มิ.ย. / 2556 ] ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่องการงดการเรียนการสอนและวันชดเชยการเรียนการสอน(ฉบับปรังปรุง) ( 32678 / 69 ) โดย phatumporn
[ 26 / มี.ค. / 2556 ] ตารางเวลาการสอบบัณฑิตนิพนธ์ สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ครั้งที่ 8 ( 36408 / 140 ) โดย Phatumporn

 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ


[ 2 / พ.ค. / 2556 ] คู่มือจัดทำปริญญานิพนธ์สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ( อ่าน : 1606 ) เจ้าของ ออกแบบผลิตภัณฑ์
[ 26 / มี.ค. / 2556 ] การศึกษาและพัฒนาแผ่นฝ้าเพดานจากซังข้าว กรณีศึกษาหมู่บ้านหนองเทพ ตำบลหนองเทพ อำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุริทร์ ( อ่าน : 1748 ) เจ้าของ วชิระ สุขเพิ่ม , ชัยรัตน์ เงินทองขำ
[ 26 / มี.ค. / 2556 ] การศึกษาและพัฒนากระดาษจากเปลือกทุเรียน เพื่อออกแบบเป็นบรรจุภัณฑ์ทุเรียนทอด กรณีศึกษาโรงเรียนเทศบาลขลุง (บุรวิทยาคาร) เทศบาลเมืองขลุง อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี ( อ่าน : 2100 ) เจ้าของ อนุชิต ดีเลิศสกุลวงศ์ และ สิทธิ วงศ์ช่างเลิศ
[ 26 / มี.ค. / 2556 ] การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องใช้สำนักงานจากกระดาษเหลือใช้ โดยใช้แนวคิดจากตัวอักษรจีนมาใช้ในการออกแบบ ( อ่าน : 1421 ) เจ้าของ ประพัทธ์ งามสินทวี , วันชัย ธนะสมบัติชัย
[ 26 / มี.ค. / 2556 ] ผลิตภัณฑ์โคมไฟจากฝ้าพื้นเมือง กรณีศึกษาชุมชนบ้านกุดจอก ตำบลกุดจอก อำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท ( อ่าน : 1556 ) เจ้าของ พลวัต เพชรนารถ , วจี อิทรรักษ์
[ 26 / มี.ค. / 2556 ] การศึกษาหัตถกรรมไม้ไผ่ ศูนย์หันสัง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อออกแบบเป็นผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ร่วมสมัย ( อ่าน : 1228 ) เจ้าของ จิราพร แสนพรม
[ 26 / มี.ค. / 2556 ] การศึกษาและออกแบบผลิตภัณฑ์เครืองเรือนจากเศษไม่้ไผ่ ( อ่าน : 1601 ) เจ้าของ กิตติธีร์ ตันตระกูลศิริ , ธีรวัฒน์ เขียวสุข และ ไชยสิริ ปัญหาไชย
[ 15 / มี.ค. / 2556 ] การศึกษาและพัฒนาผนังจากซังข้าวเพื่อการอยู่อาศัย ( อ่าน : 860 ) เจ้าของ นางสาวปองทิพย์ หอมหวล นายเลิศพงศ์ โคกเขา
[ 15 / มี.ค. / 2556 ] การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมสมัยจากเตย ( อ่าน : 2148 ) เจ้าของ วงศ์ทอง เขียนวงศ์
[ 8 / มี.ค. / 2556 ] การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์แจกันดอกไม้สดจากเสื่อกกในวิถีชีวิตมอญ กรณีศึกษา ตาบลเจ็ดริ้ว อาเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร ( อ่าน : 1351 ) เจ้าของ นายณัฐพล เอิบโชคชัย นางสาวปทุมพร แซ่เตีย

 การฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน
[ 31 / ม.ค. / 2556 ] การศึกษาดูงานและปฏิบัติหัตถกรรม ณ.จังหวัดเพชรบุรี ( 62113 / 193 ) โดย vongthong
[ 15 / มิ.ย. / 2555 ] ศึกษาดูงานและฝึกปฏิบัติงาน ณ.สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี ( 95565 / 429 ) โดย vongthong

 ข่าวสารทั่วไป
1 / มิ.ย. / 2556 : ( 1602 / ) โดย vongthong
1.5 stars ( 1.5 / 7 )
การซ่อมบำรุงเพื่อความปลอดภัยในการทำงาย
การซ่อมบำรุงเพื่อความปลอดภัย
21 / มี.ค. / 2556 : ( 50000 / 178 ) โดย vongthong
5 stars ( 5 / 1 )
งานพัฒนาการและทฤษฎีพัฒนาการ
ในบรรดาสิ่งมีชีวิตทั้งหลาย มนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่ต้องพึ่งพาอาศัยผู้อื่นนานที่สุด นับแต่แรกเกิดจนถึงภาวะที่สามารถช่วยตนเองได้ ต้องเรียนรู้พื้นฐานของชีวิตหลายอย่างและนำชีวิตฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆ ไปสู่ความสำเร็จหรือการอยู่รอดได้ บุคคลจะประสบความสำเร็จในชีวิตไ
21 / มี.ค. / 2556 : ( 24028 / 158 ) โดย vongthong
1 stars ( 1 / 9 )
พัฒนาการวัยผู้ใหญ่กับพฤติกรรม
ารศึกษาถึงความเจริญ ความเสื่อม หรือการเปลี่ยนแปลงของร่างกายที่เรียกว่า พัฒนาการนั้นมีความสำคัญมาก และเป็นพื้นฐานต่อไปในการศึกษาถึงความเจริญและความเสื่อมทางความคิดด้วย สำหรับช่วงชีวิตที่เรียกว่า “ผู้ใหญ่”
23 / มิ.ย. / 2555 : ( 76205 / 295 ) โดย vongthong
1 stars ( 1 / 18 )
ปฐมนิเทศนิสิตใหม่สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 55
การปฐมนิเทศนิสิตใหม่ประจำปี 2555

 สาระ / เผยแพร่ความรู้
27 / ก.พ. / 2557 : ( 8 / ) โดย vongthong
5 stars ( 5 / 1 )
หลักสูตรออกแบบ2551
หลักสูตรออกบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมปี 2551
18 / มี.ค. / 2556 : ( 12 / 1 ) โดย vongthong
5 stars ( 5 / 1 )
คู่มือจัดทำบัณฑิตนิพนธ์ (จากโครงการวิจัย) คณะวิทย์
คู่มือจัดทำบัณฑิตนิพนธ์ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้าน สมเด็จเจ้าพระยา จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ให้นิสิตใช้เป็นแนวทางในการจัดทำรายงานวิจัย
18 / มี.ค. / 2556 : ( 6 / ) โดย vongthong
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
เศรษฐกิจพอเพียง: ทางเลือกในการพัฒนา
เป้าหมายของการพัฒนาประเทศในช่วงระยะเวลาหลายทศวรรษที่ผ่านมา คือการสร้างความเจริญ ทางเศรษฐกิจ โดยมีผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศหรือจีดีพีเป็นตัวชี้วัดหลัก ดังนั้นเพื่อให้อัตราการ เติบโตทางเศรษฐกิจสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
30 / พ.ย. / 2555 : ( 19 / ) โดย vongthong
5 stars ( 5 / 2 )
หลักสูตรปรับปรุง 2555 ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์....

 เผยแพร่ download
[ 30 / พ.ย. / 2555 ] หลักสูตรปรับปรุง 2555 ออกแบบผลิภภัณฑ์อุตสาหกรรม (อ่าน : 22 / ดาวน์โหลด : 32 ) โดย vongthong
[ 26 / พ.ย. / 2555 ] มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ศูนย์รับนิสิตสายตรง (อ่าน : 5 / ดาวน์โหลด : 1 ) โดย vongthong
[ 6 / ก.ค. / 2555 ] โปรแกรม ทำอีบุ๊ค (อ่าน : 10 / ดาวน์โหลด : 3 ) โดย vongthong
[ 7 / มิ.ย. / 2555 ] หลักสูตรปรับปรุงสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑฺ์ 55 (อ่าน : 12 / ดาวน์โหลด : 9 ) โดย vongthong
[ 15 / ธ.ค. / 2554 ] คู่มืการทำวิจัยออกแบบผลิตภัณฑ์ (อ่าน : 38 / ดาวน์โหลด : 88 ) โดย admin
[ 15 / ธ.ค. / 2554 ] วิธีวิจัย (อ่าน : 10 / ดาวน์โหลด : 25 ) โดย admin
[ 13 / ธ.ค. / 2554 ] เอกสารประกอบการสอนกายศาสตร์ (อ่าน : 14 / ดาวน์โหลด : 19 ) โดย admin
[ 23 / มิ.ย. / 2552 ] SDQ_student (อ่าน : 9 / ดาวน์โหลด : 17 ) โดย admin   รายการกระทู้ทั้งหมด
หัวข้อ (อ่าน/ตอบ)
โดย
วันที่

กำลังแสดงหน้าที่ 1/0 ->
<< 1 >>
  
จุฬาลักษณ์ จารุจุฑารัตน์
กรรมการสาขาวิชา
กรรมการบริหารสาขาวิชา<< ตุลาคม 2560 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

10 กิจกรรมใน 1 เดือนข้างหน้า

  

 เริ่มนับ 30 / ม.ค. / 2557
UserOnline now 1 IP
(Show/hide IP)

  
[การศึกษาดูงานศูนย์ศิลปาชีพบางไทร]  

Based on : Maxsite1.10 Modified to AtomyMaxsite 1.50