ข่าวประชาสัมพันธ์
งานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2561
15 / 08 / 61
ด่วน !! โค้งสุดท้าย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา รับตรงอิสระ รอบ 5/2
13 / 07 / 61
สาขาวิชา เทคนิคการแพทย์ เปิดรับสมัครนักศึกษา ปี 2561ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (TCAS) รอบ3
07 / 05 / 61
ตัวอย่างแบบฟอร์มหนังสือราชการต่างๆ ** ปรับปรุงล่าสุด 8 มิ.ย. 2558 **
19 / 01 / 59
โรงพยาบาลและหน่วยงานที่ให้ความร่วมมือในการเรียนการสอน
06 / 01 / 59
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัว ปีการศึกษา 2557
06 / 01 / 59
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ปีการศึกษา 2557
06 / 01 / 59
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ปีการศึกษา 2557
06 / 01 / 59
ประกาศรับสมัครนิสิต ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ ปีกรศึกษา 2557
06 / 01 / 59
รับสมัครนิสิต ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ ปีการศึกษา 2557
06 / 01 / 59
 
ข่าวกิจกรรม
งานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2561
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา วันที่ 16-17 และ วันที่ 20 สิงหาคม 2561 ณ อาคาร 1 ลานกิจกรรม และ ชั้น 4
15 / 08 / 61
ด่วน !! โค้งสุดท้าย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา รับตรงอิสระ รอบ 5/2
เปิดรับสมัครนักศึกษา ปี 2561 ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (TCAS) รับตรงอิสระ รอบ 5/2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวนรับ 888 ที่นั่ง ตั้งแต่ 20 มิ.ย. - 20 ก.ค. 2561
13 / 07 / 61
นับถอยหลังอีก 3 วันเท่านั้น!!! สาขาวิชา เทคนิคการแพทย์ เปิดรับสมัครนักศึกษา ปี 2561ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (TCAS) รอบ3
สาขาวิชา เทคนิคการแพทย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเปิดรับสมัครนักศึกษา ปี 2561ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (TCAS) รอบ3 ตั้งแต่ 9 - 13 พฤษภาคม 2561
07 / 05 / 61
ให้บริการความรู้ทางเคมีแก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 และ 6 ของโรงเรียนฤทธิณรงค์รอน และ โรงเรียนสวนอนันต์ กรุงเทพฯ
คณาจารย์สาขาวิชาเคมี และนักศึกษาสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ให้บริการความรู้ทางเคมีแก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 และ 6 ...
22 / 12 / 59
โครงการสอบป้องกันบัณฑิตนิพนธ์ เพื่อวัดผลการศึกษาและสัมฤทธิ์ผลทางการเรียนของนิสิต
24 เมษายน 2557 สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์มีพันธกิจสำคัญ คือ การผลิตบัณฑิต ให้มีความรู้ในวิชาการและวิชาชีพ มีคุณลักษณะตามหลักสูตรที่กำหนด การเรียนการสอนในยุคปัจจุบัน ตามตัวบ่งชี้ 2.7 ว่าด้วยระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิ์ผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต ...
12 / 01 / 59