ข่าวประชาสัมพันธ์
แนะนำสาขาวิชา จุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
12 / 02 / 59
 
ข่าวกิจกรรม
โครงการเสริมทักษะทางวิทยาศาสตร์ผ่านกิจกรรมแนะแนว จ.สุพรรณบุรี
สาขาวิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัด “โครงการเสริมทักษะทางวิทยาศาสตร์ผ่านกิจกรรมแนะแนว” ณ โรงเรียนดอนคาวิทยา และ โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา จังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2559 ...
10 / 01 / 60
ศึกษาดูงานด้านกระบวนการผลิต และการแปรรูปผลิตภัณฑ์ ณ บริษัทอายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด และฟาร์มโชคชั
ในวันพุธที่ 18 กันยายน 2556 สาขาวิชาจุลชีววิทยานำนิสิตศึกษาดูงาน ด้านกระบวนการผลิต และการแปรรูปผลิตภัณฑ์ ณ บริษัทอายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด และฟาร์มโชคชัย ...
15 / 02 / 59
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการจำแนกสายพันธุ์แอโรบิคแบคทีเรียด้วย BIOLOG GELL III technology
สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จะจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการจำแนกสายพันธุ์แอโรบิคแบคทีเรียด้วย BIOLOG GELL III technology ...
12 / 02 / 59