ข่าวประชาสัมพันธ์
งานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2561
15 / 08 / 61
ด่วน !! โค้งสุดท้าย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา รับตรงอิสระ รอบ 5/2
13 / 07 / 61
สาขาวิชา คณิตศาสตร์ เปิดรับสมัครนักศึกษา ปี 2561 ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (TCAS) รอบ3 จำนวนที่รับ 60 ที่นั่ง
07 / 05 / 61
รายชื่อผู้เข้าอบรมโครงการ”อบรมเชิงปฏิบัติการการออกข้อสอบในรายวิชาคณิตศาสตร์ตามแนวทางการวัดของ PISA”
09 / 02 / 59
โครงการ"อบรมเชิงปฏิบัติการการออกข้อสอบในรายวิชาคณิตศาสตร์ตามแนวทางการวัดของPISA"
09 / 02 / 59
 
ข่าวกิจกรรม
งานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2561
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา วันที่ 16-17 และ วันที่ 20 สิงหาคม 2561 ณ อาคาร 1 ลานกิจกรรม และ ชั้น 4
15 / 08 / 61
ด่วน !! โค้งสุดท้าย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา รับตรงอิสระ รอบ 5/2
เปิดรับสมัครนักศึกษา ปี 2561 ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (TCAS) รับตรงอิสระ รอบ 5/2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวนรับ 888 ที่นั่ง ตั้งแต่ 20 มิ.ย. - 20 ก.ค. 2561
13 / 07 / 61
นับถอยหลังอีก 3 วันเท่านั้น!!! สาขาวิชา คณิตศาสตร์ เปิดรับสมัครนักศึกษา ปี 2561ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (TCAS) รอบ3 จำนวนที่รับ 60 ที่นั่ง
สาขาวิชา คณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเปิดรับสมัครนักศึกษา ปี 2561ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (TCAS) รอบ3 จำนวนที่รับ 60 ที่นั่ง ตั้งแต่ 9 - 13 พฤษภาคม 2561
07 / 05 / 61
"บ้านสมเด็จเจ้าพระยา" เปิดบ้านต้อนรับนักศึกษาใหม่
กิจกรรมรับน้องใหม่ ประจำปี 2560 บรรยากาศเต็มไปด้วยความคึกคัก ของการรับน้องใหม่ จากรุ่นพี่ ให้ความสนิท สนุกสนานเป็นกันเอง ...
03 / 08 / 60
การจัดกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ สร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต อิงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ปี 2557
สาขาคณิตศาสตร์และสถิติประยุกต์ จัดโครงการ "อบรบวันที่ 28-30 กันยายน 2557 ...
09 / 02 / 59