ข่าวประชาสัมพันธ์
รายชื่อผู้เข้าอบรมโครงการ”อบรมเชิงปฏิบัติการการออกข้อสอบในรายวิชาคณิตศาสตร์ตามแนวทางการวัดของ PISA”
09 / 02 / 59
โครงการ"อบรมเชิงปฏิบัติการการออกข้อสอบในรายวิชาคณิตศาสตร์ตามแนวทางการวัดของPISA"
09 / 02 / 59
 
ข่าวกิจกรรม
"บ้านสมเด็จเจ้าพระยา" เปิดบ้านต้อนรับนักศึกษาใหม่
กิจกรรมรับน้องใหม่ ประจำปี 2560 บรรยากาศเต็มไปด้วยความคึกคัก ของการรับน้องใหม่ จากรุ่นพี่ ให้ความสนิท สนุกสนานเป็นกันเอง ...
03 / 08 / 60
การจัดกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ สร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต อิงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ปี 2557
สาขาคณิตศาสตร์และสถิติประยุกต์ จัดโครงการ "อบรบวันที่ 28-30 กันยายน 2557 ...
09 / 02 / 59