Click -> more website
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ข่าวกิจกรรม
ฝึกงานฤดูร้อน 2558
ดาวน์โหลดไฟล์บรรยายฝึกงานฤดูร้อน
04 / 07 / 59
กิจกรรมอบรม "การจัดทำเอกสารรายงานการวิจัย การเขียนบทความวิจัย และการทำโปสเตอร์เผยแพร่งานวิจัย"
ขอแจ้งให้นักศึกษาทุกคนที่ลงทะเบียนเรียนวิชาวิจัย 2 เข้ารับการอบรม "การจัดทำเอกสารรายงานการวิจัย การเขียนบทความวิจัย และการทำโปสเตอร์เผยแพร่งานวิจัย"
04 / 07 / 59
โครงการเรียนร่วมภาษาและวัฒนธรรม
โครงการเรียนร่วมภาษาและวัฒนธรรม สนใจสมัครผ่านเว็บไซต์ http://www.bsru.ac.th (รับจำนวนจำกัด)
04 / 07 / 59
เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559 ภาคปกติ ประเภทรับตรง (รอบใหม่)
สนใจสมัครผ่านเว็บไซต์ http://admission.bsru.ac.th ตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2559 ถึงวันที่ 25 เมษายน 2559...
04 / 07 / 59
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรขององค์กร (ERP)
ภาพกิจกรรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรขององค์กร (ERP)"
27 / 06 / 59