Click -> more website
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ข่าวกิจกรรม
กิจกรรมอบรม "การจัดทำเอกสารรายงานการวิจัย การเขียนบทความวิจัย และการทำโปสเตอร์เผยแพร่งานวิจัย"
ขอแจ้งให้นักศึกษาทุกคนที่ลงทะเบียนเรียนวิชาวิจัย 2 เข้ารับการอบรม "การจัดทำเอกสารรายงานการวิจัย การเขียนบทความวิจัย และการทำโปสเตอร์เผยแพร่งานวิจัย"
06 / 07 / 59
โครงการเรียนร่วมภาษาและวัฒนธรรม
โครงการเรียนร่วมภาษาและวัฒนธรรม สนใจสมัครผ่านเว็บไซต์ http://www.bsru.ac.th (รับจำนวนจำกัด)
06 / 07 / 59
เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559 ภาคปกติ ประเภทรับตรง (รอบใหม่)
สนใจสมัครผ่านเว็บไซต์ http://admission.bsru.ac.th ตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2559 ถึงวันที่ 25 เมษายน 2559...
06 / 07 / 59