ข่าวประชาสัมพันธ์
งานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2561
15 / 08 / 61
ด่วน !! โค้งสุดท้าย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา รับตรงอิสระ รอบ 5/2
13 / 07 / 61
นับถอยหลังอีก 3 วันเท่านั้น!!! สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เปิดรับสมัครนักศึกษา ปี 2561 ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (TCAS) รอบ3
07 / 05 / 61
ตัวอย่างแบบฟอร์มหนังสือราชการต่างๆ ** ปรับปรุงล่าสุด 8 มิ.ย. 2558 **
19 / 01 / 59
แบบขออนุมัติโครงการปริญญานิพนธ์ (ส.พ.01)
02 / 12 / 58
แบบเสนอโครงร่างปริญญานิพนธ์ (ส.พ.02) - นิสิตแขนงวิชาเดียวกัน
02 / 12 / 58
แบบเสนอโครงร่างปริญญานิพนธ์ (ส.พ.02) - นิสิตต่างแขนงวิชากัน
02 / 12 / 58
แบบฟอร์มแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญ (ส.พ.03)
02 / 12 / 58
แบบฟอร์มขอเปลี่ยนอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ (ส.พ.04)
02 / 12 / 58
แบบฟอร์มขอเปลี่ยนหัวข้อปริญญานิพนธ์ (ส.พ.05)
02 / 12 / 58
 
ข่าวกิจกรรม
งานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2561
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา วันที่ 16-17 และ วันที่ 20 สิงหาคม 2561 ณ อาคาร 1 ลานกิจกรรม และ ชั้น 4
15 / 08 / 61
ด่วน !! โค้งสุดท้าย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา รับตรงอิสระ รอบ 5/2
เปิดรับสมัครนักศึกษา ปี 2561 ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (TCAS) รับตรงอิสระ รอบ 5/2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวนรับ 888 ที่นั่ง ตั้งแต่ 20 มิ.ย. - 20 ก.ค. 2561
13 / 07 / 61
นับถอยหลังอีก 3 วันเท่านั้น!!! สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เปิดรับสมัครนักศึกษา ปี 2561 ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (TCAS) รอบ3
สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเปิดรับสมัครนักศึกษา ปี 2561ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (TCAS) รอบ3 ตั้งแต่ 9 - 13 พฤษภาคม 2561
07 / 05 / 61
การประกวดสร้างสื่อนำเสนอศิลปวัฒนธรรมไทยในรูปแบบ Infographics หัวข้อ สงกรานต์บางแสน
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกมานำเสนอผลงานการประกวดสร้างสื่อนำเสนอศิลปวัฒนธรรมไทยในรูปแบบ Infographics
04 / 04 / 61