ข่าวประชาสัมพันธ์
นับถอยหลังอีก 3 วันเท่านั้น!!! สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เปิดรับสมัครนักศึกษา ปี 2561 ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (TCAS) รอบ3
07 / 05 / 61
คู่มือการจัดทำบัณฑิตนิพนธ์ (พ.ศ.2560) ฉบับล่าสุด 30/04/2561
07 / 05 / 61
ตัวอย่างแบบฟอร์มหนังสือราชการต่างๆ ** ปรับปรุงล่าสุด 8 มิ.ย. 2558 **
19 / 01 / 59
แบบขออนุมัติโครงการปริญญานิพนธ์ (ส.พ.01)
02 / 12 / 58
แบบเสนอโครงร่างปริญญานิพนธ์ (ส.พ.02) - นิสิตแขนงวิชาเดียวกัน
02 / 12 / 58
แบบเสนอโครงร่างปริญญานิพนธ์ (ส.พ.02) - นิสิตต่างแขนงวิชากัน
02 / 12 / 58
แบบฟอร์มแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญ (ส.พ.03)
02 / 12 / 58
แบบฟอร์มขอเปลี่ยนอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ (ส.พ.04)
02 / 12 / 58
แบบฟอร์มขอเปลี่ยนหัวข้อปริญญานิพนธ์ (ส.พ.05)
02 / 12 / 58
แบบฟอร์มขอเข้าร่วมหัวข้อปริญญานิพนธ์ (ส.พ.06)
02 / 12 / 58
 
ข่าวกิจกรรม
นับถอยหลังอีก 3 วันเท่านั้น!!! สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เปิดรับสมัครนักศึกษา ปี 2561 ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (TCAS) รอบ3
สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเปิดรับสมัครนักศึกษา ปี 2561ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (TCAS) รอบ3 ตั้งแต่ 9 - 13 พฤษภาคม 2561
07 / 05 / 61
การประกวดสร้างสื่อนำเสนอศิลปวัฒนธรรมไทยในรูปแบบ Infographics หัวข้อ สงกรานต์บางแสน
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกมานำเสนอผลงานการประกวดสร้างสื่อนำเสนอศิลปวัฒนธรรมไทยในรูปแบบ Infographics
04 / 04 / 61