ข่าวประชาสัมพันธ์
งานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2561
17 / 08 / 61
ด่วน !! โค้งสุดท้าย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา รับตรงอิสระ รอบ 5/2
13 / 07 / 61
นับถอยหลังอีก 3 วันเท่านั้น!!! สาขาวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม เปิดรับสมัครนักศึกษา ปี 2561 ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (TCAS) รอบ 3
07 / 05 / 61
หลักสูตรปรับปรุงใหม่ผ่านสภามหาวิทยาลัย
30 / 01 / 60
กำหนดการรับพระราชทานปริญญาบัตรประจำปี 2553 มบส. ใน วันที่ 1-2 มี.ค. 2553 ณ สวนอัมพร
30 / 01 / 60
โครงการ 80 คลองใส ถวายพระเจ้าอยู่หัว 80 พรรษา กรุงเทพมหานคร
30 / 01 / 60
ขอเชิญส่งไฟล์โปสเตอร์เข้าประกวด
30 / 01 / 60
ไฟล์ Downloade : POSTER
30 / 01 / 60
เชิญเข้าอบรมวิชาการ "การติดตามตรวจสอบและจัดทำรายงานคุณภาพสิ่งแวดล้อม"
30 / 01 / 60
นัดประชุมเตรียมความพร้อมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม นิสิตรหัส 51 วันที่ 24 พฤศจิกายน 2554 เวลา 13.00 น. ณ ห้อง 1081 อาคาร 10 ชั้น 8 โดย อ.อรพิมพ์
30 / 01 / 60
 
ข่าวกิจกรรม
งานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2561
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา วันที่ 16-17 และ วันที่ 20 สิงหาคม 2561 ณ อาคาร 1 ลานกิจกรรม และ ชั้น 4
17 / 08 / 61
ด่วน !! โค้งสุดท้าย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา รับตรงอิสระ รอบ 5/2
เปิดรับสมัครนักศึกษา ปี 2561 ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (TCAS) รับตรงอิสระ รอบ 5/2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวนรับ 888 ที่นั่ง ตั้งแต่ 20 มิ.ย. - 20 ก.ค. 2561
13 / 07 / 61
นับถอยหลังอีก 3 วันเท่านั้น!!! สาขาวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม เปิดรับสมัครนักศึกษา ปี 2561 ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (TCAS) รอบ 3 จำนวน 20 ที่นั่ง
สาขาวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเปิดรับสมัครนักศึกษา ปี 2561 ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (TCAS) รอบ3 จำนวน 20 ที่นั่ง ตั้งแต่ 9 - 13 พฤษภาคม 2561
07 / 05 / 61
นิสิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมบำเพ็ญประโยชน์ทำความดีถวายแด่ในหลวงเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมไทย 4 ธันวาคม
เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมไทย 4 ธันวาคม 2555 และวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2555 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมร่วมกับชมรมรู้รักษ์ถิ่น จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ทำความดี เทอดพระเกียรติถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ...
30 / 01 / 60
การจัดแสดงนิทรรศการในสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปี 2554 ณ มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา
วันที่ 17 สิงหาคม 2554 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่่งแวดล้อม เข้าร่วมจัดนิทรรศการในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ณ อาคาร 1 ชั้น 1 โดยจัดแสดงผลงานทางวิชาการด้านเทคโนโลยีการบำบัดน้ำเสีย ซึ่งได้นำแบบจำลอง "ระบบบำบัดน้ำเสียแบบตะกอนเร่ง: คลองวนเวียน" ...
30 / 01 / 60