Click -> more website
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ตัวอย่างแบบฟอร์มหนังสือราชการต่างๆ ** ปรับปรุงล่าสุด 8 มิ.ย. 2558 **
02 / 12 / 58
 
ข่าวกิจกรรม
สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ออกรายการ DREAMUP ช่องONE - Monday
สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ออกรายการ DREAMUP ช่องONE - Monday
30 / 11 / 58
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ ร่วมกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ ได้เข้าร่วมกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558
01 / 12 / 58
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ เข้ารับการตรวจประกันคุณภาพฯ
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ เข้ารับการตรวจประกันคุณภาพฯ วันจันทร์ที่ 24 สิงหาคม 2558
01 / 12 / 58
กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ณ โรงเรียนศึกษานารี
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ณ โรงเรียนศึกษานารี
01 / 12 / 58
กิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตใหม่ สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์
กิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตใหม่ สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2558
01 / 12 / 58