ข่าวประชาสัมพันธ์
เปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเคมี ประจำปีการศึกษา 2561 จำนวน 30 คน รับสมัครผ่านระบบ TCAS
06 / 10 / 60
สาขาวิชาเคมี หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (ค.บ.)
06 / 10 / 60
 
ข่าวกิจกรรม
งานกีฬาครุศาสตร์สัมพันธ์ ปีการศึกษา 2560
วันที่ 23 กันยายน 2560 งานกีฬาครุศาสตร์สัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา 2560 ...
23 / 02 / 61
กำหนดการรับสมัคร หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
กำหนดการรับสมัคร หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา สามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ ...
06 / 10 / 60