ข่าวประชาสัมพันธ์
งานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2561
17 / 08 / 61
ด่วน !! โค้งสุดท้าย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา รับตรงอิสระ รอบ 5/2
13 / 07 / 61
นับถอยหลังอีก 3 วันเท่านั้น!!! สาขาวิชา แอนิเมชั่นและมัลติมีเดีย เปิดรับสมัครนักศึกษา ปี 2561 ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (TCAS) รอบ 3 จำนวน 45 ที่นั่ง
07 / 05 / 61
คู่มือการจัดทำบัณฑิตนิพนธ์ (พ.ศ.2560) ฉบับล่าสุด 30/04/2561
07 / 05 / 61
รายละเอียดรูปเล่มสำหรับรายงานการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
26 / 01 / 59
รายชื่อบริษัทด้าน Animation และ Visual Effect ในประเทศไทย
26 / 01 / 59
 
ข่าวกิจกรรม
โครงการ Software Park - WealthMagik เงินออมสร้างชาติ Awards Season 3
สาขาแอนิเมชั่นและดิจิทัลมีเดีย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เข้ารอบสุดท้ายและได้รับรางวัล Young Talent Award ในโครงการ Software Park - WealthMagik เงินออมสร้างชาติ Awards Season 3
30 / 10 / 61
งาน International Animation Challenge 2018 ระหว่างวันที่ 19 สิงหาคม - 1 กันยายน 2561
นักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันแอนิเมชัน ในงาน International Animation Challenge 2018 ระหว่างวันที่ 19 สิงหาคม ? 1 กันยายน 2561 ณ Nanyang Polytechnic ประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ ลำดับที่ 2 ...
04 / 09 / 61
งานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2561
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา วันที่ 16-17 และ วันที่ 20 สิงหาคม 2561 ณ อาคาร 1 ลานกิจกรรม และ ชั้น 4
17 / 08 / 61
ด่วน !! โค้งสุดท้าย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา รับตรงอิสระ รอบ 5/2
เปิดรับสมัครนักศึกษา ปี 2561 ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (TCAS) รับตรงอิสระ รอบ 5/2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวนรับ 888 ที่นั่ง ตั้งแต่ 20 มิ.ย. - 20 ก.ค. 2561
13 / 07 / 61
สาขาวิชา แอนิเมชั่นและมัลติมีเดีย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเปิดรับสมัครนักศึกษา ปี 2561 ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (TCAS) รอบ3
สาขาวิชา แอนิเมชั่นและมัลติมีเดีย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเปิดรับสมัครนักศึกษา ปี 2561 ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (TCAS) รอบ3 ตั้งแต่ 9 - 13 พฤษภาคม 2561 จำนวน 45 ที่นั่ง
07 / 05 / 61