ข่าวประชาสัมพันธ์
นับถอยหลังอีก 3 วันเท่านั้น!!! สาขาวิชา แอนิเมชั่นและมัลติมีเดีย เปิดรับสมัครนักศึกษา ปี 2561 ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (TCAS) รอบ 3 จำนวน 45 ที่นั่ง
07 / 05 / 61
คู่มือการจัดทำบัณฑิตนิพนธ์ (พ.ศ.2560) ฉบับล่าสุด 30/04/2561
07 / 05 / 61
รายละเอียดรูปเล่มสำหรับรายงานการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
26 / 01 / 59
รายชื่อบริษัทด้าน Animation และ Visual Effect ในประเทศไทย
26 / 01 / 59
 
ข่าวกิจกรรม
สาขาวิชา แอนิเมชั่นและมัลติมีเดีย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเปิดรับสมัครนักศึกษา ปี 2561 ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (TCAS) รอบ3
สาขาวิชา แอนิเมชั่นและมัลติมีเดีย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเปิดรับสมัครนักศึกษา ปี 2561 ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (TCAS) รอบ3 ตั้งแต่ 9 - 13 พฤษภาคม 2561 จำนวน 45 ที่นั่ง
07 / 05 / 61
สาขาวิชาแอนิเมชั่นและดิจิทัลมีเดียคว้ารางวัลชมเชย Stop Motion ในงานราชภัฏบุรีรัมย์ และวัฒนธรรมนานาชาติ ครั้งที่ 2 (BRICC II)
ทีม BSRU Studios จากสาขาแอนิเมชั่นและดิจิทัลมีเดีย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยอาจารย์อารยา วาตะ และนักศึกษา [ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ]
19 / 04 / 61
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านศิลปะสำหรับงานแอนิเมชั่น และการอบรมเทคนิคการใช้สี In Search of Harmony
วันที่ 5 มกราคม 2560 สาขาวิชาแอนิเมชั่นฯ ร่วมกับ ADM ม.หนานหยาง จัด “โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านศิลปะสำหรับงานแอนิเมชั่น และการอบรมเทคนิคการใช้สี In Search of Harmony” [ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ]
20 / 02 / 61
ตัวอย่างผลงาน นิสิต นักศึกษา สาขาวิชา แอนิเมชั่นและมัลติมีเดีย
...
09 / 02 / 59
รายการเปิดประตู่สู่มหาวิทยาลัย ทางช่อง MCOT Family แนะนำสาขาวิชาแอนิเมชั่นและมัลติมีเดีย
รายการเปิดประตู่สู่มหาวิทยาลัย ทางช่อง MCOT Family แนะนำสาขาวิชาแอนิเมชั่นและมัลติมีเดีย [ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ]
20 / 02 / 61