ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครสอบคัดเลือก เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 ภาคปกติ ประเภทรับตรง (รอบ 3)
22 / 05 / 60
เปิดรับสมัครนิสิตระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรง (รอบที่ 3) สำหรับหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาชีววิทยา และหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (5 ปี) สาขาชีววิทยา
22 / 05 / 60
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เทคนิคเรียลไทม์ พีซีอาร์” (Real time PCR techniques )
15 / 02 / 59
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาชีววิทยา ประจำปีการศึกษา 2557
15 / 02 / 59
 
ข่าวกิจกรรม
รับสมัครสอบคัดเลือกระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560
รับสมัครสอบคัดเลือก เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 ภาคปกติ ประเภทรับตรง (รอบ 3)
22 / 05 / 60
โครงการ "ชุมชนน้ำใส ทานผักปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม"
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ "ชุมชนน้ำใส ทานผักปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม" ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ คลองบางไส้ไก่ หลังมัสยิดนูรุ้ลมู่บีน
22 / 05 / 60
เปิดรับสมัครนิสิตระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรง (รอบที่ 3)
เปิดรับสมัครนิสิตระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรง (รอบที่ 3) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาชีววิทยา และหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (5 ปี) สาขาชีววิทยา
18 / 05 / 60
กิจกรรมรับน้องใหม่ มบส. ปีการศึกษา 2558
กิจกรรมรับน้องใหม่ มบส. ปีการศึกษา 2558
15 / 02 / 59
คณาจารย์กลุ่มวิชาชีววิทยา และสโมสรนิสิตสาขาวิชาจุลชีววิทยา ร่วมกันจัดงานเลี้ยงเนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ
งานแสดงมุทิตาจิต รศ.อนันต์ สกุลกิม คณาจารย์กลุ่มวิชาชีววิทยา และสโมสรนิสิตสาขาวิชาจุลชีววิทยา ร่วมกันจัดงานเลี้ยงเนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ ...
15 / 02 / 59